Info Wat te doen bij overlijden in het buitenland?

Wat te doen bij overlijden in het buitenland?

1. Overlijden in een ziekenhuis in het buitenland

Als iemand overlijdt in het ziekenhuis stelt een dokter meteen een akte van overlijden op. Hier wordt aangifte van gedaan in de gemeente of stad waarin iemand is overleden, nadien ook in de gemeente of stad waar de overledene woonde.

Vervolgens ga je na of de overledene verzekerd is. Zo ja, bel je de alarmcentrale van de verzekeraar om te informeren of de reisverzekering de repatriëringskosten vergoedt. Je kan eventueel ook de reisorganisatie bellen waarmee de verzekerde op vakantie was. Als de overledene niet verzekerd is, dan is het raadzaam om contact op te nemen met een lokale uitvaartondernemer.

In ieder geval moet je jouw uitvaartplanner inschakelen en je verzekering op de hoogte brengen. Laat je verzekeringsagent weten naar welk uitvaartcentrum de overledene mag overgebracht worden. Jouw uitvaartplanner neemt alle verdere formaliteiten in handen.

Onderteken documenten niet te snel, maar wacht eerst het advies af van het bedrijf dat instaat voor de repatriëring: niet alle benodigde documenten rond het overlijden moeten immers binnen de 24 uur rond zijn.

Tip: Het paspoort of een kopie van het paspoort moet bij de overledene blijven, maar neem eventuele sieraden en andere waardevolle zaken persoonlijk mee.

Wat te doen bij overlijden in het buitenland?

2. Overlijden buiten een ziekenhuis in het buitenland

In een situatie waarin iemand buiten het ziekenhuis overlijdt, moet er eerst een lokale dokter ter plaatse komen. Daarna gaat de procedure verder zoals in het geval van een overlijden in een ziekenhuis.

3. Niet-natuurlijke dood of misdrijf

Als er sprake is van een niet-natuurlijke dood door een ongeluk of misdrijf, moet zowel een arts als de politie worden gewaarschuwd. Meestal wordt er eerst een onderzoek verricht, waarna het lichaam wordt vrijgegeven en het normale proces kan worden gevolgd. Bij een overlijden in het buitenland vindt vaak een autopsie plaats. Het is verstandig om dit soort zaken voor te leggen aan je verzekeraar. Zij kunnen advies geven over hoe je moet handelen om zo snel mogelijk over te gaan naar repatriëring.

Bij overlijden is het belangrijk om meteen je begrafenisondernemer te bellen.
Het algemeen oproepnummer van Rouwcentrum Deseyne is 056 20 40 25. Sereni Uitvaartplanner is 24/ 7 bereikbaar en na een melding van overlijden word je onmiddellijk bijgestaan.

Rouwcentrum Deseyne begeleidt je van A tot Z. We sommen voor jou de belangrijkste zaken op:

  • 1. Neem contact op met begrafenisondernemer, Rouwcentrum Deseyne
  • 2. Bel de huisarts
  • 3. Verwittig familieleden
  • 4. Leg identiteitskaart, rijbewijs, huwelijksboekje van overledene klaar
  • 5. Je uitvaartplanner helpt je verder

Omdat liefde niet sterft.

Sereni, uw uitvaartplanner.