Info Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden?

De vraag wat je moet doen na een overlijden wordt vaak gesteld. Wij antwoorden overtuigend: Sereni bellen.

Het algemeen oproepnummer (+32 468 33 22 33) is dag en nacht bereikbaar en na een melding van overlijden word je onmiddellijk bijgestaan.

Verwacht of onverwacht overlijden

In het geval van overlijden, onverwacht of niet, een geliefde thuis, doe dan het volgende:

Bel de huisarts

Je belt de huisarts of de dokter van wacht, hij / zij komt ter plaatse om het overlijden vast te stellen en vult de nodige documenten in. Zonder deze documenten kan de overledene niet vervoerd worden.

Verwittig familieleden

Je verwittigt familieleden en vraagt hen of zij eventueel nog afscheid wensen te nemen ten huize.

Contacteer Sereni

Neem contact op met ons, zodat het nodige kan worden gedaan om de overledene te vervoeren naar het uitvaartcentrum.

Kledij

Leg de kledij voor de overledene klaar om mee te geven aan onze mensen die bij jou ter plaatse komen voor het vervoer

Identiteitskaart

Leg de identiteitskaart, het rijbewijs en het huwelijksboekje van de overledene klaar voor de bespreking aan huis of op ons kantoor. Vervolgens volgt de bespreking van de uitvaart